Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief dienstvrijstelling opvanginitiatieven Fedasil

Publication date
09 november 2022
puzzle

De ministerraad van 28 oktober 2022 keurde de omzendbrief nr. 708 goed met richtlijnen rond de inzet van de ‘special federal forces’ en de toekenning van dienstvrijstelling voor vrijwilligers bij een collectief opvanginitiatief voor asielzoekers. De omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 november 2022.

1. Special federal forces

Op 14 oktober 2022 werd al een oproep gelanceerd op de website werkenvoor.be. Deze personen kunnen worden ingezet om de beschikbare opvangplaatsen in verschillende centra operationeel te maken: Koksijde, Bredene, Lommel, Machelen, Molenbeek, Theux, Sint-Truiden, Steenokkerzeel, Broechem, Dilbeek, Berlaar, Sint-Laureins, Zaventem.

De gezochte profielen werden gepubliceerd via de website werkenvoor.be.

Praktisch

  • statutaire federale personeelsleden en contractuele personeelsleden (onbepaalde duur) kunnen tijdelijk bij Fedasil worden gedetacheerd
  • gebeurt op vrijwillige basis
  • is tijdelijk van aard (minimaal 2 maanden, met mogelijkheid tot verlenging).

2. Dienstvrijstelling voor vrijwilligers

Je kan als federaal personeelslid (statutair en contractueel) dienstvrijstelling krijgen als je tijdelijk als vrijwilliger bij een collectief opvanginitiatief voor asielzoekers wil werken.

Praktisch

  • de maatregel is geldig van 15 oktober 2022 tot 30 april 2023
  • de leidend ambtenaar beslist voor zijn organisatie of de toekenning van een dienstvrijstelling voor bepaalde personeelsleden mogelijk is en past binnen de arbeidsorganisatie
  • hij bepaalt eveneens de omvang van de dienstvrijstelling (aantal dagen per week of per maand en de duur van periode).

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws