Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ondertekening raamovereenkomst samenwerking FOD BOSA/Egmont Instituut

Publication date
06 september 2022

Op woensdag 31 augustus ontving Nico Waeyaert, voorzitter van het directiecomité van de FOD BOSA, Hugues Chantry, directeur-generaal van het Egmont Instituut, en zijn medewerkers voor de ondertekening van een raamovereenkomst voor samenwerking tussen beide organisaties. 
 

Het doel van deze overeenkomst is de samenwerking tussen de BOSA en het Egmont Instituut verder te versterken om de uitoefening van hun openbare dienstverleningstaken te vergemakkelijken en de Belgische expertise op de internationale scène te bevorderen

Met de ondertekening van deze overeenkomst geeft de FOD BOSA uiting aan zijn wens om nauwer samen te werken met het Egmont Instituut rond strategische planning en voorbereiding van missies in de ontwikkelingslanden, voornamelijk in Afrika.

Het Egmont Instituut was zeer verheugd dat het feedback kon uitwisselen met onze BOSA-experts. Beide organisaties zien nu uit naar een nauwere en constructievere relatie.

Deel dit artikel

Meer nieuws