Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ontwerpbegrotingsplan van België 2023

Publication date
18 oktober 2022

In het kader van het Europese semester moet België elk jaar tegen uiterlijk 15 oktober een ontwerpbegrotingsplan indienen voor het komende jaar.

Deze verordening voorziet in de coördinatie en versterking van het begrotingstoezicht in de Eurozone.

Het doel van het ontwerpbegrotingsplan is om informatie aan de Europese Commissie te verstrekken die toelaat te evalueren of een geplande overheidsbegroting voldoet aan de wettelijke EU-normen op het gebied van begrotingsdiscipline.

 

De begrotingen van de verschillende overheden werden in 2020 en 2021 zwaar beïnvloed door de impact van de corona-crisis. De begrotingen voor 2022 en 2023 worden dan weer getekend door zowel de impact van de Oekraïnecrisis als de impact van de maatregelen genomen door de verschillende regeringen om de impact van de sterk stijgende energieprijzen te verlichten voor de gezinnen en bedrijven. 

De energiemaatregelen genomen door de verschillende overheden lopen op tot 3,3 miljard euro in 2023. De budgettaire kost van maatregelen ter ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne loopt op tot 548 miljoen euro in 2023. 

Op basis van de huidige ramingen wordt het vorderingensaldo van België voor 2022 geraamd op - 5,2 % van het bbp. 

Het vorderingensaldo van België zou in 2023 -5,8 % van het bbp bedragen. 

Op basis van het verwachte vorderingensaldo wordt de schuldgraad van de gezamenlijke overheid voor 2022 momenteel geraamd op 105,3 % van het bbp. Rekening houdend met de groeihypothesen en het hierboven vermelde verwachte vorderingensaldo zou de schuldgraad in 2023 toenemen tot 108,2 % van het bbp. 

Download het volledige rapport over de ramingen (PDF, 791.48 KB)

Deel dit artikel

Meer nieuws

  • Nieuw jaarverslag vat 2023 samen

    Publication date
    22 april 2024
    Wat bracht het jaar 2023 voor de FOD BOSA? Ontdek de meest markante realisaties van onze organisatie in een nieuw jaarverslag. Omdat het verslag voor het eerst geïntegreerd is op...