Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Oprichting van een vaste crisisreserve

Publication date
26 oktober 2023
" "

De omzendbrief nr. 724 van 12 oktober 2023 houdende de organisatie en inzet van de crisisreserve en het koninklijk besluit van 12 oktober tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van het federaal administratief openbaar ambt zijn in het Belgisch Staatsblad van 18 oktober gepubliceerd. 

België wordt steeds vaker geconfronteerd met allerlei crisissen, denk maar aan de zware overstromingen, de asiel- en migratiecrisis of de coronapandemie. Voorlopig heeft de federale overheid altijd ad hoc gereageerd op deze crisissen: telkens deden we een beroep op ambtenaren om tijdelijk deel te nemen aan de bestrijding van een crisis. 

Nieuwe aanpak 

Toch kan het allemaal een stuk efficiënter. Daarom wil de BOSA een vaste crisisreserve van personeelsleden vanuit federale organisaties aanleggen. Om elke crisis afdoende aan te kunnen pakken, zijn we op zoek naar mensen die samen een veelheid aan taken kunnen uitvoeren - op het vlak van administratie, logistiek, gezondheid, onthaal, IT, … De federale ambtenaren van alle niveaus kunnen inschrijven.  

Werking crisisreserve

Heb je interesse om je op te geven voor de crisisreserve, dan zijn er drie belangrijke dingen die je moet weten: 

  • In het geval van een crisis word je zo snel mogelijk ingezet 

  • Je wordt maximaal ingezet gedurende 4 weken per jaar  

  • Bij een oproep voor een bepaalde crisis kan je nog beslissen of je wil worden ingezet en dit zonder dat je het akkoord van je leidinggevende/organisatie nodig hebt 

Hoe inschrijven? 

Ben je bereid om mee te helpen bij een crisissituatie? En zo je talenten in te zetten voor een uiterst zinvolle missie, met grote sociale impact?  Vul dan het online formulier in vóór 20 november 2023

We nemen dan contact met je op voor een gesprek, waarin we je motivatie, voorkeuren en beschikbaarheid bespreken. 

Hopelijk kunnen we op jou rekenen! 

Meer info 

Contact 

Heb je vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via vrijwilligers.volontaires@bosa.fgov.be.

Deel dit artikel

Meer nieuws