Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Opvolging betaaltermijnen federale overheidsfacturen

Publication date
20 juli 2022
""

Het betaalgedrag van de federale overheidsdiensten wordt systematisch opgevolgd. Om de drie maanden wordt door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) een overzicht gegeven. Onlangs werden de cijfers voor de eerste twee kwartalen van 2022 gepubliceerd.

De rapportering over de betaaltermijnen is mogelijk dankzij het digitaal facturatiesysteem van de overheid (het Vendor-Invoice-Managementsystem, kortweg VIM), dat gebruikt wordt bij het merendeel van de administraties en nog verder uitgebreid zal worden. In dit systeem worden alle types van facturen, ongeacht hoe ze worden ontvangen (papieren, digitaal of e-facturen), verwerkt.

De gemiddelde betaaltermijn na verwerking in het VIM-systeem bedroeg in de eerste twee kwartalen van 2022 gemiddeld 21 dagen. Ter vergelijking: in 2021 bedroeg deze termijn gemiddeld 16 dagen, in 2020 was dat 20 dagen en in 2019 ten slotte 24 dagen. 

In het rapport vind je niet alleen tabellen over de betaaltermijnen, maar ook over het gebruik van e-facturatie.

Meer informatie

Deel dit artikel

Meer nieuws