Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Opvolging betaaltermijnen federale overheidsfacturen 2021

Publication date
24 januari 2022
""

Het betaalgedrag van de federale overheidsdiensten wordt systematisch opgevolgd. Om de drie maanden wordt voortaan door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) een overzicht gegeven. Onlangs werden de cijfers voor het volledige jaar 2021 gepubliceerd.

De rapportering over de betaaltermijnen is mogelijk dankzij het digitaal facturatiesysteem van de overheid (het Vendor-Invoice-Managementsystem, kortweg VIM), dat gebruikt wordt bij het merendeel van de administraties en nog verder uitgebreid zal worden. In dit systeem worden alle types van facturen, ongeacht hoe ze worden ontvangen (papieren, digitaal of e-facturen), verwerkt.

De gemiddelde betaaltermijn na verwerking in het VIM-systeem bedroeg in 2021 gemiddeld 16 dagen. Ter vergelijking: in 2020 bedroeg deze termijn gemiddeld 20 dagen en in 2019 nog 24 dagen. Er is dus een verbetering met gemiddeld 8 dagen ten opzichte van 2019 of een versnelling van 33%.

In het rapport vind je niet alleen tabellen over de betaaltermijnen, maar ook over het gebruik van e-facturatie dat in 2021 met 10% steeg.

Meer info

In het verslag ‘Opvolging betaaltermijnen 2021' (PDF, 203.6 KB)

Deel dit artikel

Meer nieuws