Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Opvolging betaaltermijnen federale overheidsfacturen van januari t.e.m. september 2022

Publication date
11 oktober 2022
""

Het betaalgedrag van de federale overheidsdiensten wordt systematisch opgevolgd. Om de drie maanden wordt door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) een overzicht gegeven. Onlangs werden de cijfers voor de eerste drie kwartalen van 2022 gepubliceerd.

De rapportering over de betaaltermijnen is mogelijk dankzij het digitaal facturatiesysteem van de overheid (het Vendor Invoice Managementsystem, kortweg VIM), dat gebruikt wordt bij het merendeel van de administraties en nog verder uitgebreid zal worden. In dit systeem worden alle types van facturen, ongeacht hoe ze worden ontvangen (papieren, digitaal of als e-facturen), verwerkt.

In de eerste 3 kwartalen bedraagt de gemiddelde betaaltermijn, voor de ’s en ’s die het ‘VIM-systeem' gebruiken, 21 dagen na ontvangst en scanning van de factuur. Deze termijn valt voor alle FOD’s en POD’s binnen de 30 dagen. Ter vergelijking, in 2021 bedroeg deze termijn gemiddeld 16 dagen en in 2020 lag ze nog op 20 dagen. Voor de FOD Justitie bevatten de statistieken slechts een deel van de betaalde facturen.

In het rapport vind je niet alleen tabellen over de betaaltermijnen, maar ook over het gebruik van e-facturatie.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws