Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Organisatiebeheersing binnen bepaalde federale organisaties: beheersdomeinen en hun evaluatierooster

Publication date
26 september 2022
Schaakbord

Het ministerieel besluit van 7 september 2022, dat het gebruik van beheersdomeinen en hun evaluatierooster door bepaalde diensten van de federale uitvoerende macht voor de beoordeling van de maturiteit van hun organisatiebeheersingssysteem bevat, werd op 21 september 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het treedt in werking op 1 oktober 2022.

Dit besluit vloeit voort uit het koninklijk besluit van 15 mei 2022 betreffende de organisatiebeheersing binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, waarbij de koninklijke besluiten van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interne Auditdienst (FIA) en van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) werden gewijzigd en het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het systeem van interne controle werd ingetrokken.

Het Koninklijk Besluit van 15 mei 2022 beoogde ook:

 • de jaarlijkse rapportage over hun organisatiebeheersingssysteem te vereenvoudigen voor de organisaties op wie dit van toepassing is
 • het management een dashboard te bieden dat een snel overzicht geeft van de gebieden die een zwakke schakel vormen, door:
  • het aantal rubrieken in het jaarverslag van 7 naar 4 te brengen
  • 15 beheersdomeinen in te voeren waarmee de algemene maturiteit van de organisatiebeheersing kan worden beoordeeld.

Het nieuwe besluit van 7 september beschrijft en legt de 15 beheersdomeinen, hun respectievelijke evaluatieschema's en de maturiteitsniveaus op het vlak van organisatiebeheersing vast.

Het doel van deze beheersdomeinen is drieledig:

 • Organisaties kunnen hun maturiteitsniveau op deze verschillende domeinen meten om zo tot een evaluatie te komen van hun globale maturiteitsniveau. Het is een zelfevaluatie die de sterktes en zwaktes van het organisatiebeheersingssysteem in kaart brengt (aan de hand waarvan de organisaties dan weer verbeteracties kunnen opstellen)
 • Deze domeinen en hun respectievelijke roosters dienen als basis voor het eerste deel van het jaarverslag bij het ACFO (zoals bepaald in het koninklijk besluit van 15 mei 2022)
 • Deze domeinen en hun evaluatieroosters kunnen ook dienen als basis voor audits.

 

Meer informatie

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Federale overheid steunt Prideweek

  Publication date
  31 mei 2023
  De afgelopen week stond volledig in het teken van de lgbtqia+-gemeenschap. Zo was er de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie en de Pride, de jaarlijkse parade van de...
 • Ministerraad: uitbreiding diplomavoorwaarden

  Publication date
  30 mei 2023
  De Ministerraad van 26 mei 2023 keurde een project van koninklijk besluit goed houdende diverse maatregelen inzake selectie en diplomavoorwaarden in de federale overheid.