Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

PersoExpenses: de nieuwste uitbreiding van de PersoPoint-applicatie

Publication date
14 september 2022

Eind juli lanceerde PersoPoint de applicatie PersoExpenses.

Enkele federale overheidsorganisaties maken er nu al gebruik van: hun medewerkers kunnen via deze weg makkelijk zelf vergoedingen aanvragen en in een later stadium ook toelagen.

 • Dankzij innovatieve technologie slaagt PersoExpenses erin om de koppeling te maken met de loonmotor PersoPay. Alle vergoedingen en toelagen die worden aangevraagd via PersoExpenses stromen zo automatisch door naar de loonmotor, waar ook de verdere doorrekening en uitbetaling vanzelf gaan. Dat alles zorgt voor minder fouten dan wanneer alles handmatig ingevoerd wordt.

  Om als organisatie toegang te krijgen tot PersoExpenses moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Om te beginnen moet je organisatie uiteraard al gebruik maken van PersoPay. Daarnaast moet er ook een voorbereidingstraject doorlopen worden. Organisaties die daaraan voldeden en vandaag al PersoExpenses aanbieden aan hun personeel, zijn: de BOSA, de FOD Financiën, het Federaal Agentschap van de Schuld en de POD Maatschappelijke Integratie.

   

  Applicatie in volle ontwikkeling

  Ondertussen wordt volop gewerkt aan de applicatie om ze nog beter te maken. Tegen het eind van dit jaar zullen volgende aanpassingen doorgevoerd zijn:

  • Verbeteringen op het vlak van autonomie

  De gebruikers zullen zelf:

  hun onkostennota’s die per ongeluk zijn ingevoerd, kunnen annuleren als ze nog niet zijn goedgekeurd en er nog geen uitbetaling plaatsvond

  - ingeval van foutieve trajecten woon-werkverkeer, deze verwijderen of  een einddatum indienen voor een traject ingeval van verhuis.

  - aanvragen van e-tickets annuleren indien niet meer nodig

  • Registreren van prestaties buiten de arbeidsplaats  en daar nadien de juiste onkosten aan linken. De aanvragen voor onkosten voor dienstprestaties zullen hierdoor nog gemakkelijker worden.

  PersoExpenses biedt nu al veel voordelen, maar zal dankzij de verdere uitbouw nog meer te bieden hebben. Momenteel wordt de applicatie nog niet op grote schaal gebruikt, maar het doel is om aan alle organisaties, die reeds met Persopoint voor hun personeels-en loonabeheer werken, ook PersoExpenses aan te bieden.

 • Enkele cijfers

  PersoExpenses bestaat nog niet zo lang, maar het is al:

  • 22593 unieke gebruikers
  • 17838 behandelde aanvragen
  • 3000 gebruikers ontvingen vergoedingen voor de maanden juli en augustus

Deel dit artikel

Meer nieuws