Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Plan mentaal welzijn op het werk: terugbetaling van psychotherapeutische sessies

Publication date
27 januari 2023
""

De gezondheid en het mentale welzijn van het personeel van de federale overheid staan centraal in het plan Mentaal Welzijn op het Werk. Naar aanleiding daarvan kan je sinds 1 januari 2023 aanspraak maken op een terugbetaling als je naar een psycholoog of klinisch orthopedagoog van je keuze stapt om je te laten helpen voor moeilijkheden die verband houden met je mentale welzijn op het werk.

Deze terugbetaling vindt plaats in het kader van het plan Mentaal Welzijn op het Werk en gebeurt als volgt:

 • De eerste 3 sessies worden integraal terugbetaald na tussenkomst van je ziekenfonds tot een maximum van 81,74 euro per sessie.
 • De volgende 5 sessies worden terugbetaald tegen 11 of 4 euro (voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming).

Per jaar worden er maximaal 8 individuele sessies terugbetaald.

Bij je terugbetalingsaanvraag moet je de volgende documenten voegen:

 • Het ingevulde document “formulier terugbetalingsaanvraag (PDF, 261.19 KB)
 • De bewijsstukken:
  • Een uittreksel van je ziekenfonds (vignet)
  • Een attest of een betaalbewijs van de psycholoog (papier dat ondertekend werd door de psycholoog, overschrijvingsbewijs enz.)
  • Een attest of terugbetalingsbewijs van je ziekenfonds, alleen als je geen beroep doet op een psycholoog die geconventioneerd is door een van de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg van het RIZIV. Hier vind je de lijst van psychologen in België.

Je stuurt alle documenten rechtstreeks naar het volgende e-mailadres: psycho@bosa.fgov.be zonder langs je werkgever te gaan.

Je kan ze ofwel in één keer indienen, ofwel na elke sessie. De vertrouwelijkheid van je aanvraag wordt verzekerd.

Opgelet, om een vergoeding te krijgen voor 2023 moet je je aanvraag uiterlijk tegen 31/12/2023 indienen.

Opgelet: je persoonlijk aandeel hangt af van de volgende elementen: 

Hoe krijg je toegang tot deze terugbetaalde psychologischezorgsessies?

Om je sessies terugbetaald te krijgen, moet je die volgen bij een klinisch psycholoog of bij een klinisch orthopedagoog die deel uitmaakt van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg waarmee het RIZIV in 2021 een overeenkomst heeft ondertekend. Je vindt hier de naam en de website van het netwerk gezondheidszorg in jouw regio.

Je hebt geen medisch voorschrift nodig. Eerstelijns psychologische zorg is rechtstreeks voor je toegankelijk. Eerstelijns psychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer je een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op je psychisch welbevinden.

De derdebetalersregeling wordt toegepast (daarbij betaal je enkel je persoonlijk aandeel van 11 euro of 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming). Het ziekenfonds betaalt rechtstreeks aan de psycholoog.

Je doet geen beroep op een psycholoog die geconventioneerd is door een geestelijk gezondheidsnetwerk?

 • De derdebetalersregeling is dan niet van toepassing. De terugbetaling van dit type sessie via het plan voor mentaal welzijn mag niet hoger liggen dan 81,74 euro voor de eerste 3 sessies en 11 of 4 euro (bij verhoogde tegemoetkoming) voor de volgende 5 sessies.

Hulp nodig?

Praat erover met je huisdokter! Die kan je een voorschrift geven voor een reeks sessies van psychologische eerstelijnszorg en kan je doorsturen naar een klinisch psycholoog of orthopedagoog. Of vind er een door hier te klikken.

Meer informatie

Per e-mail naar: psycho@bosa.fgov.be

tarief_elp_klinisch_psycholoog_orthopedagoog_20230101.pdf (fgov.be)

8 terugbetaalde sessies: Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg: terugbetaald via de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg - RIZIV (fgov.be)

Deel dit artikel

Meer nieuws