Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Proefproject voor invullen van knelpuntberoep is succes

Publication date
04 oktober 2023
""

Een klein jaar geleden lanceerde de FOD BOSA het proefproject Start to Combopath, waarmee we bij verschillende federale organisaties het tekort aan functionele analisten, een knelpuntberoep, wilden aanpakken. Het project werd recent afgesloten en wordt als een succes beschouwd. Mogelijk starten we in de toekomst nieuwe trajecten op voor andere functies.

Start to Combopath is een initiatief met een originele insteek: het doel was om nieuwe krachten aan te trekken voor het knelpuntberoep van functioneel analist en daarbij in de eerste plaats rekening te houden met de motivatie en het potentieel van de kandidaten, in plaats van met diploma’s en beroepservaring.

Intens traject

In november van vorig jaar ging het proefproject van start. Zes federale organisaties besloten in te stappen: de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Justitie, de FOD Werkgelegenheid, het FAVV en de FOD BOSA. Op die manier konden tien federale ambtenaren heel snel omgeschoold worden tot functioneel analist en in die rol van start gaan binnen hun eigen organisatie.

Deze ambtenaren werden eerst geselecteerd via een intensieve screening georganiseerd door Switchfully, waarbij hun motivatie, leervermogen en analytische en communicatieve vaardigheden werden getest. Vervolgens kregen ze één maand lang een praktische opleiding bij datzelfde Switchfully. Daarna konden ze meteen beginnen als functioneel analist, weliswaar onder de hoede van een mentor die hen nog zes maanden opvolgde.

Mogelijk vervolg op komst

Het selectieproces en de opleiding werden volledig gefinancierd door de FOD BOSA. Om de kandidaten tijdens hun ervaring te ondersteunen en te begeleiden, deed het projectteam een beroep op Lumen-coaches en bezocht het de kandidaten, hun mentoren, hun afdelingshoofden en hun SPOC's binnen de zes deelnemende organisaties.

Eind september liep het proefproject ten einde. Tijdens een slotevent, waar ook een kabinetsafgevaardigde van Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken, aanwezig was, werd het eindresultaat onder de loep genomen. De conclusie is dat alle betrokken het project als een succes beschouwen. Daarom zal de FOD BOSA nagaan of een gelijkaardig initiatief kan opgezet worden voor andere knelpuntberoepen.

Meer info

Contact

Deel dit artikel

Meer nieuws