Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Raamovereenkomst betreffende uitzendarbeid

Publication date
02 september 2022
Meeting

In augustus 2022 heeft de FOD BOSA een raamovereenkomst gesloten met als doel de diensten van uitzendbureaus ter beschikking te stellen om flexibel te kunnen inspelen op de personeelsbehoeften.

Naar aanleiding van de publicatie van het KB van 7 december 2018 inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoefte van gebruikers, heeft de FOD BOSA in augustus 2022 een raamovereenkomst gesloten.

Deze raamovereenkomst, met een maximale looptijd van 4 jaar, heeft tot doel de diensten van uitzendbureaus ter beschikking te stellen om flexibel te kunnen inspelen op de personeelsbehoeften.

Alleen de 34 deelnemende organisaties (DOCX, 29.97 KB) zijn gemachtigd om opdrachten te gunnen op basis van deze raamovereenkomst.

De profielen die in het kader van deze raamovereenkomst kunnen worden gebruikt, zijn verdeeld in 3 percelen. 

  • PERCEEL 1: generieke profielen van de niveaus A, B en C
  • PERCEEL 2: generieke profielen van niveau D
  • PERCEEL 3: verplegend personeel

Gezien hun specifieke karakter zijn IT-profielen uitgesloten.

Concreet kunnen bestellingen worden geplaatst sinds 1 september 2022.

Om het gebruik van deze raamovereenkomst te vergemakkelijken, zijn er een informatie- en gebruikershandleiding (PDF, 1.01 MB) en enkele informatieve bijlagen (PDF, 359.87 KB) voor de gebruikers beschikbaar.

Voor bijkomende informatie over deze raamovereenkomst kan je contact opnemen met het loopbaancentrum van de FOD BOSA: careercenter@bosa.fgov.be

 

Deel dit artikel

Meer nieuws