Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Richtlijnen voor coronavaccinatie van federale overheidsmedewerkers tijdens herfst

Publication date
09 september 2022
""

Om iedere federale overheidsmedewerker de kans te geven een nieuwe coronavaccinatie te krijgen, de zogenaamde herfstbooster, besloot de ministerraad van 9 september om de maatregelen van omzendbrief nr. 693 en nr. 693 bis opnieuw te activeren.

De omzendbrief nr. 693 van 24 februari 2021, die ging over de toekenning van dienstvrijstelling bij vaccinatie tegen het coronavirus, en de omzendbrief nr. 693 bis van 26 juli 2021, die ging over dienstvrijstelling voor de begeleiding van minderjarige kinderen bij coronavaccinatie, waren geldig tot en met 31 december 2021 en zijn nadien nog verlengd tot en met 30 april 2022. 

De ministerraad van 9 september 2022 keurde een nieuwe omzendbrief goed die de maatregelen van deze voorgaande omzendbrieven opnieuw in werking stelt, en dat van 1 september tot en met 31 december 2022.

Voor de maatregelen effectief weer van kracht zijn, moeten nog de volgende stappen doorlopen worden 

  • Vakbondsonderhandelingen 
  • Publicatie in Belgisch Staatsblad 

Deel dit artikel

Meer nieuws