Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Roadshow: 2de pensioenpijler

Publication date
05 december 2022
Piggy bank and pile of coins

Sinds 1 januari 2022 genieten bijna 27.000 federale contractuele personeelsleden van een tweede pensioenpijler. Om de informatie over dit nieuwe voordeel te verspreiden, bezoekt het team 2de pijler van DG PersoPoint de aangesloten organisaties om het project concreet voor te stellen. 

  • Sinds september 2022 geeft het team 2de pijler bij de aangesloten organisaties een presentatie over het aanvullend pensioen en de praktische modaliteiten ervan. Deze presentatie, die in het Frans of het Nederlands gegeven wordt, beantwoordt aan een reële nood. Er werden al een dertigtal sessies gepland voor 2023.

    Deze presentaties belichten op gedetailleerde wijze het project dat PersoPoint opzette over dit aanvullend pensioen en de situaties waarmee personeelsleden mogelijks geconfronteerd worden tijdens hun carrière met betrekking tot deze 2de pijler (uittredingsbrief, vereffeningsbrief, …).

    In een uur krijgen de personeelsleden voldoende informatie en een toereikend antwoord op al hun vragen.

    Als jouw organisatie nog geen sessie ingepland heeft, kan ze contact opnemen met het team 2de pijler om ze bij jullie te organiseren.

     

Deel dit artikel

Meer nieuws