Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Rouwverlof contractuelen

Publication date
06 februari 2023
""

De Ministerraad van 3 februari 2023 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat artikel 15bis wijzigt van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.

Situering

De wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof voegde onlangs een artikel 15bis toe aan het koninklijk besluit van 19 november 1998 om de aanrekening van het opgenomen rouwverlof te regelen voor statutaire personeelsleden naar analogie met de aanrekening van het rouwverlof op de periode van het gewaarborgd loon voor werknemers in de privésector.

De aanrekening van het rouwverlof op de periode van het gewaarborgd loon voor contractuele personeelsleden wordt ondertussen geregeld door de wet van 28 november 2022. In toepassing van de wet van 28 november 2022 moest enkel nog de nadere regeling rond de aanrekening worden bepaald.

Concreet

Er worden bijkomende dagen rouwverlof aangerekend op de periode van het gewaarborgd loon volgens dezelfde aanrekeningsregels als deze voor de statutaire personeelsleden. Voor statutairen is er enkel een aanrekening op het ziektekapitaal voorzien en dit alleen als artikel 15bis voorziet in deze aanrekening.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor de inwerkingtreding

 • Vakbondsonderhandelingen
 • Advies Raad van State
 • Ondertekening Koning
 • Publicatie Belgisch Staatsblad

Inwerkingtreding

 • 1 maart 2023

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • In het Staatsblad: Work Life Balance

  Publication date
  28 november 2023
  Het koninklijk besluit van 21 november 2023 tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de Work Life Balance als omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het...
 • Ministerraad: omstandigheidsverlof pleeggezinnen

  Publication date
  27 november 2023
  De Ministerraad van 24 november 2023 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het verlofbesluit waardoor pleegkinderen volledig op dezelfde voet geplaatst...