Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Seminarie over het federaal integriteitsbeleid

Publication date
27 juni 2022

Op initiatief van de Vice-Eerste minister en de Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter, haar beleidscel en de FOD BOSA werd op 21 juni 2022, een seminarie over het federaal integriteitsbeleid georganiseerd.

Aan dit seminarie werd deelgenomen door vele deskundigen op het gebied van integriteit uit internationale organisaties (OESO, GRECO), de academische wereld en de publieke sector in België en Nederland. 

Het doel

Het doel van het seminarie was een ontwerp van koninklijk besluit over het federaal integriteitsbeleid, dat samengevat als reflectie-instrument aan de deelnemers werd ter beschikking gesteld, kritisch te bespreken. Op basis van de resultaten van de interactieve en participatieve dialoog in de verschillende break-outsessies zal het ontwerp koninklijk besluit worden aangepast en opnieuw voorgelegd aan de belanghebbenden met als oogmerk zo snel  mogelijk te kunnen beschikken regelgeving die  zich optimaal leent om integriteitsbeleid te verankeren in de dagelijkse werking van de federale administratieve overheden.

Bekijk enkele van de foto's van die dag

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Update: SCOPE (PersoSelfService) is opnieuw bereikbaar

  Publication date
  18 augustus 2022
  Deze morgen lieten we je weten dat SCOPE onstabiel en beperkt was. Sindsdien werkte ons technisch team aan een oplossing van het probleem. De SCOPE-toepassing is intussen opnieuw...
 • Spilindex overschreden in juli

  Publication date
  02 augustus 2022
  Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector twee maanden later met 2%.