Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Seminarie over het federaal integriteitsbeleid

Publication date
27 juni 2022

Op initiatief van de Vice-Eerste minister en de Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter, haar beleidscel en de FOD BOSA werd op 21 juni 2022, een seminarie over het federaal integriteitsbeleid georganiseerd.

Een heel aantal deskundigen op het gebied van integriteit uit internationale organisaties (OESO, GRECO), de academische wereld en de publieke sector in België en Nederland namen deel aan het seminarie. 

Samen werken aan een aangepast ontwerp koninklijk besluit

Het doel van het seminarie was een ontwerp van koninklijk besluit over het federaal integriteitsbeleid kritisch te bespreken. Op basis van de resultaten van de interactieve en participatieve dialoog in de verschillende break-outsessies wordt het ontwerp koninklijk besluit aangepast en opnieuw voorgelegd aan de belanghebbenden om te kunnen beschikken over regelgeving die zich optimaal leent om integriteitsbeleid te verankeren in de dagelijkse werking van de federale overheidsorganisaties.

Bekijk enkele van de foto's van de dag

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Klantenrelatiebeheer

  Publication date
  28 november 2022
  Het model Customer Success Management slaat aan. Hier zijn de laatste nieuwtjes en te nemen acties.
 • Opleidingsselectie voor nieuwe medewerkers

  Publication date
  24 november 2022
  Je bent een nieuwe medewerker binnen de federale overheid? Ontdek onze selectie opleidingen rond de vragen die je je als nieuwe medewerker stelt: over je functie, jijzelf binnen je...