Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Staatsblad: deeltijdse stage en terbeschikkingstelling

Publication date
30 november 2022

Het koninklijk besluit van 10 november 2022 is gepubliceerd in het staatsblad van 29 november 2022. Het besluit treedt in werking op 1 december 2022.

 • Dit koninklijk besluit zorgt ervoor dat:

  • stagiaires hun stage deeltijds kunnen doen 
  • laatstejaarsstudenten kunnen deelnemen aan contractuele selecties zoals dit al kan voor statutaire selecties 
  • gepensioneerde ambtenaren een arbeidsovereenkomst kunnen krijgen van maximum één jaar op voorwaarde dat de functie in kwestie niet ingevuld kan worden door een statutaire of contractuele selectie  
  • sommige termen zoals ‘SELOR’ aangepast worden 
  • de geldelijke anciënniteit van personen die via de interfederale mobiliteit bij de federale overheid in dienst traden, automatisch erkend wordt 
  • de mogelijkheid ingevoerd wordt om statutaire en contractuele personeelsleden ter beschikking te stellen tijdens een crisis aan sommige overheidsinstellingen die niet onder het federaal administratief openbaar ambt vallen 
  • de terbeschikkingstelling van statutaire en contractuele personeelsleden aan publieke rechtspersonen die samen met de federale dienst deel uitmaken van een expertise-uitwisselingsnetwerk om specifieke projecten te ondersteunen of het personeelslid een bepaalde expertise te laten verwerven  
  • de contracten van alle personeelsleden die initieel onder een startbaanovereenkomst zijn aangeworven en voldoen aan de andere voorwaarden kunnen worden verlengd tot hun 28 jaar zoals thans is bepaald in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 22 april 2020.
 • Het koninklijk besluit wijzigt:

Deel dit artikel

Meer nieuws