Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Talent Exchange-netwerk voortaan geleid door FOD BOSA

Publication date
14 juni 2024
Man staat te wijzen naar een groot blad papier aan de muur waarop iets geschreven is. Hij kijkt daarbij een vrouw aan die tegenover hem staat. Twee andere vrouwen kijken ook toe.

Via Talent Exchange kunnen (federale) ambtenaren een tijdelijke job uitoefenen binnen een andere overheidsorganisatie. Een ondersteunend netwerk ziet toe op de goede werking van dit uitwisselingsprogramma. Nieuw is dat de FOD BOSA dit netwerk sinds begin dit jaar permanent coördineert. Op 13 juni vond de tweede bijeenkomst plaats onder leiding van onze organisatie.

Wanneer een (federale of andere) overheidsorganisatie talenten nodig heeft voor een specifiek project en die zelf niet meteen in huis heeft, kan ze een beroep doen op Talent Exchange. De 28 deelnemende organisaties aan dit uitwisselingsprogramma hebben zich verenigd in een ondersteunend netwerk. Tot nu toe gebeurde de coördinatie ervan volgens een beurtrolsysteem. Voor elke bijeenkomst – om de drie maanden – nam een andere organisatie de leiding. Maar sinds begin dit jaar neemt de FOD BOSA die taak doorlopend op zich.

Uitwisseling staat centraal

Iedere bijeenkomst van het netwerk staat steevast in het teken van uitwisseling: de Talent Exchange-verantwoordelijken van de organisaties wisselen er volop tips en ervaringen uit. Zo verzekeren ze een correcte opvolging van de lopende uitwisselingen. Tegelijk wil het netwerk ervoor zorgen dat er binnen elke organisatie zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van Talent Exchange.

Op 13 juni kwam het netwerk voor de tweede keer samen met de FOD BOSA als coördinator. Zoals altijd werden verschillende agendapunten behandeld en kregen de leden de kans om hun vragen te stellen. Daarnaast werden de resultaten van een ledenenquête toegelicht en werd er gebrainstormd over de toekomst van Talent Exchange. Tot slot kreeg iedereen tijdens de broodjeslunch de kans om bij te praten met elkaar. Want ook deze informele contacten zijn een meerwaarde.

Ben je zelf een hr-professional en heeft je organisatie ook interesse om zich aan te sluiten bij het Talent Exchange-programma? Geef ons een seintje via info@talentexchange.be en we nemen contact met je op!

Meer info over het netwerk vind je hier.

Over Talent Exchange

Talent Exchange werd in 2013 in het leven geroepen. Dankzij dit programma kunnen ambtenaren uit 28 overheidsorganisaties, verspreid over verschillende overheidsniveaus, hun job tijdelijk inruilen voor een andere binnen het netwerk van organisaties. Dat kan voor een termijn van maximaal twaalf maanden. Beide partijen winnen erbij: de ontvangende organisatie kan een beroep doen op de benodigde expertise terwijl je als ambtenaar de kans krijgt om nieuwe ervaringen op te doen.

Meer info over Talent Exchange vind je hier.

Deel dit artikel

Meer nieuws