Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Tech Forces against Drugs wint eerste Federale Innovatie Award  

Publication date
26 mei 2023

Gisteren mocht de FOD BOSA voor het eerst de Federale Innovatie Award uitreiken, een prijs voor het beste innovatie-initiatief binnen de federale overheid. Na een stemming onder de federale ambtenaren kwam Tech Forces against Drugs van de douane (FOD Financiën) als winnaar uit de bus.  

 • De Federale Innovatie Award werd dit jaar voor de allereerste keer uitgereikt onder impuls van Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken. De FOD BOSA en het federale innovatielab Nido, deel van onze organisatie, stonden in voor de praktische organisatie. Als overheid willen we mee de motor van innovatie zijn en inspanningen op dat vlak erkennen, vandaar deze award. 

  Hoewel het om de eerste editie ging, werden er maar liefst 48 innovatie-initiatieven ingezonden door uiteenlopende federale overheidsorganisaties. Daarvan kwamen er 5 terecht op de finale shortlist. Na een stemming onder de federale ambtenaren bleek het initiatief van de douane het meest in de smaak te vallen. 

  Innovatie als wapen 

  De douane, deel van de FOD Financiën, won met het initiatief Tech Forces against Drugs. Daarmee moeten controles naar illegale of gevaarlijke goederen, die passeren in de Belgische havens en luchthavens, nog efficiënter verlopen. Zo wordt er een nieuw IT-platform uitgerold en zullen risicovolle goederen voortaan worden gescand met behulp van geavanceerde camerasystemen en artificiële intelligentie. Daar hoort ook een wereldprimeur bij: via een soort van elektronische neus zullen goederen besnuffeld worden, om zo de pakkans nog te verhogen. Het project gaat van start in de haven van Antwerpen, waar het de invoer van cocaïne moet tegengaan.  

  “Dankzij deze award zijn we erin geslaagd heel wat innovatie-initiatieven binnen de federale overheid zichtbaar te maken. Het winnende initiatief van de douane speelt bijvoorbeeld in op een brandende uitdaging in onze haven en luchthavens, wat het maatschappelijk zeer relevant maakt. Door deze en andere concrete cases te verspreiden, versnellen we innovatie. Met de award moedigen we ook intrapreneurship en durf aan om nieuwe dingen uit te proberen en de status quo in vraag te stellen”, aldus Frédéric Baervoets, manager van het innovatielab Nido.

  Sterke genomineerden  

  Naast het winnende initiatief van de FOD Financiën waren er nog vier andere genomineerde initiatieven, stuk voor stuk ook sterke kandidaten. Bij al deze initiatieven uitte de innovatie zich niet louter in de inzet van nieuwe technologieën, maar ook in veranderingen in bedrijfsmodellen, waardecreatie voor klanten en organisatorische aanpassingen.  

  Dit waren de 4 andere genomineerde initiatieven:  

  1. Seamless ticketing, van de NMBS   

   Een nieuwe manier om je treinticket te kopen: het aankoopproces wordt vereenvoudigd volgens een check-in- en check-uitprincipe en je krijgt automatisch de beste prijs aangeboden. Dat gebeurt allemaal op basis van je gps-gegevens en persoonlijke profiel.  

  2. Born in Belgium Professionals, van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)  

   Een digitale tool waarmee de psychosociale situatie van zwangere vrouwen wordt gedeeld met hulpverleners, om zo multidisciplinaire en gepersonaliseerde zorg mogelijk te maken.   

  3. XR-labs, van de Politie en Defensie  

   Een samenwerkingsplatform waarmee virtual reality-trainingen uitgewerkt kunnen worden. De sandbox-omgeving laat toe om simulaties te delen en nieuwe creaties te ontwikkelen.  

  4. MyDIA, van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)   

   Een mobiele assistent voor federale sociale-inspectiediensten waarmee controles sneller en efficiënter kunnen verlopen. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de meest recente gegevens uit 11 databanken.  

  Over Federale Innovatie Award 

  Met de Federale Innovatie Award willen we het werk van ambitieuze, ondernemende ambtenaren in de schijnwerpers plaatsen. De prijs is in de eerste plaats een beloning voor innovatieve inspanningen, maar het doel is ook om inspiratie te bieden en bij te dragen aan een overheidscultuur waarin innovatie vanzelfsprekend is. Een overheid die innoveert en haar burgers en bedrijven daarbij centraal stelt, wint vertrouwen, wat cruciaal is voor onze democratie.  

  Tegelijk met de zoektocht naar het sterkste innovatie-initiatief binnen de federale overheid, werd in het kader van de Federale Innovatie Award ook een oproep gelanceerd naar challenges, uitdagingen binnen overheidsorganisaties waarbij samen met externe partners naar een vernieuwende oplossing wordt gezocht voor een reële behoefte.  

  In totaal dienden zich 9 van zulke uitdagingen aan. We brachten de betrokken overheidsorganisaties in contact met de partners, die voorstellen deden ter ondersteuning. Zo zullen in dit samenwerkingsverband al minstens 5 uitdagingen verder aangepakt worden. Misschien zit er wel een toekomstige winnaar van de Federale Innovatie Award bij? 

  Herbekijk uitreiking

  Kon je de uitreiking niet bijwonen en ben je benieuwd hoe ze verliep? Hieronder kan je de livestream herbekijken, met niet alleen de bekendmaking van de winnaar maar ook een keynote van Alex Barker, die kwam vertellen waarom overheden meer piraten en regelbrekers nodig hebben.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • In het Staatsblad: Work Life Balance

  Publication date
  28 november 2023
  Het koninklijk besluit van 21 november 2023 tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de Work Life Balance als omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het...
 • Ministerraad: omstandigheidsverlof pleeggezinnen

  Publication date
  27 november 2023
  De Ministerraad van 24 november 2023 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het verlofbesluit waardoor pleegkinderen volledig op dezelfde voet geplaatst...