Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Terugblik op een geslaagd Belgisch EU-voorzitterschap voor de FOD BOSA

Publication date
09 juli 2024
EU24

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (van 1 januari tot en met 30 juni 2024) organiseerde de FOD BOSA maar liefst 13 evenementen, waarvan enkele al in 2023 plaatsvonden. Tien locaties in zes verschillende steden werden aangedaan: Brussel, Brugge, Gent, Leuven, La Hulpe en Louvain-la-Neuve. In totaal namen ruim 1.300 genodigden deel en ging het voornamelijk over ambtenarenzaken, digitalisering en budget.

 • Kennis en ervaring uitwisselen

  Afhankelijk van het evenement werden ofwel de bevoegde ministers of afgevaardigden uitgenodigd, ofwel directeuren-generaal ofwel experten. Telkens om kennis en ervaringen uit te wisselen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan of bestaande te bekrachtigen. We belichten kort twee van de ministeriële evenementen.

  • EUPAN Ministerial meeting, 26 en 27 februari 2024, Gent

   Eind februari verzamelden de ministers bevoegd voor Ambtenarenzaken van 29 landen (27 EU-landen en Montenegro en Noorwegen als observerende landen) samen met eurocommissarissen Johannes Hahn en Elisa Ferreira in het KAA Gent Stadium. De top leidde tot een unicum: de ondertekening van the Ghent Declaration. Voor de allereerste keer engageerden de landen, waarvan de centrale overheden zo’n negen miljoen ambtenaren vertegenwoordigen, zich om verder te bouwen aan een overheid die de samenleving beter weerspiegelt en een meer datagedreven beleid voert. 

  • Eupan Ministerial meeting familiy photo

  • Informal Telecom Council family picture

  • Informal Telecom Council, 11 en 12 april, Louvain-la-Neuve

   De Informele bijeenkomst van de ministers van Telecommunicatie in Aula Magna richtte zich op twee grote ambities rond de digitale revolutie in Europa: de verbetering van de cyberveiligheid en de veiligheid van de infrastructuur en een interne Europese markt die geharmoniseerd, concurrerend en duurzaam is. In de Verklaring van Louvain-la-Neuve verenigden de 27 lidstaten zich voor het eerst rond een gemeenschappelijk voornemen om zich uit te rusten met instrumenten om burgers online te beschermen en tegelijkertijd hun vrijheid van meningsuiting te waarborgen.

 • Er werden niet enkel evenementen voor ministers georganiseerd, maar vooral ook voor experten en directeuren-generaal. Ongeveer de helft van deze evenementen verliep binnen het kader van het European Public Administration Network (EUPAN), een EU-netwerk van DG's die verantwoordelijk zijn voor het Openbaar Ambt in de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Commissie (EC) en de waarnemende landen. De andere evenementen gingen vooral over digitalisering en hadden vaak topics als artificiële intelligentie, cybersecurity, duurzaamheid binnen digitalisering op de agenda. Er werd ook één event rond budget georganiseerd.

   

  Ga naar het overzicht van alle evenementen 

  Bekijk alle foto’s

  Ga naar de website van het Belgisch Voorzitterschap 

Deel dit artikel

Meer nieuws