Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Terugblik: studiedag evidence-informed besluitvorming

Publication date
21 februari 2023

Op 16 februari organiseerde de FOD BOSA, in samenwerking met de OESO, het Joint Research Center en het DG Reform van de Europese Commissie, een studiedag over hoe beleidsbeslissingen kunnen worden genomen en geëvalueerd door een aanpak die gebaseerd is op feiten en cijfers.

  • Om een evidence-informed beleid uit te bouwen, kreeg België technische ondersteuning van de Europese Commissie voor twee projecten.

    Een eerste project, getiteld 'Policy evaluation to improve decision making in Belgium', is recent afgerond.

    Een ander project, met de naam 'Building capacity for evidence-informed policymaking in governance and public administration in a post-pandemic Europe', start  eind 2022. 

    Tijdens dit seminar werden de verschillende stappen van de projecten besproken en werd er dieper ingegaan op de resultaten van het al afgeronde project. De bedoeling is dat door de resultaten de beleidsevaluatie binnen de federale overheid verder wordt versterkt en dat er bovendien ook meer mogelijkheden worden gecreëerd om academisch onderzoek te gebruiken in de beslissingen van het beleid.

Deel dit artikel

Meer nieuws