Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Top Skills: kennismaken met job van federaal topmanager 

Publication date
01 juni 2023

Op 30 mei vond Top Skills plaats, een hybride infomoment voor al wie interesse heeft om topmanager te worden. Zo’n 160 mensen maakten kennis met de selectieprocedure voor federale topfuncties. Wie het event ter plekke volgde, kreeg ook de kans om een interactieve sessie met topmanagers bij te wonen. 

De federale overheid omvat heel wat organisaties en heeft dus ook regelmatig vers bloed nodig, ook als het gaat over topfuncties. Om mensen warm te maken voor deze jobs en hen erover te informeren, organiseert de FOD BOSA al verschillende jaren Top Skills, opgesplitst in een Nederlandstalige en Franstalige sessie. Tijdens het eerste deel van elke sessie, dat ook online te volgen was, werd de selectieprocedure voor jobs als topmanager toegelicht. In het tweede deel, dat enkel openstond voor wie al managementervaring had, lieten we enkele topmanagers aan het woord en kreeg iedereen de kans om vragen te stellen. 

Ervaringen uit eerste hand 

Voor het Nederlandstalige publiek kwamen Pedro Facon, Sarah Blancke en Hanne Weckhuysen spreken over hun persoonlijk parcours en deelden ze hun ervaringen op het vlak work-lifebalans en inclusief leiderschap. Voor Sarah Blancke is dat laatste een proces van lange adem. “Inclusief leiderschap gaat in het begin traag. Als je het wil toepassen, moet je er voldoende ruimte voor nemen.” 

Ook het Franstalige publiek mocht luisteren naar enkele federale topmanagers. Linda Ait-Ameur, Anne Kirsch en Tommy Ozeer gaven hen tips over de voorbereiding op een selectieprocedure, leidinggeven in een tweetalige context en de ontwikkeling van een langetermijnvisie. Anne Kirsch benadrukte ook het belang van een netwerk om vooruit te komen. “Leg contacten en interesseer je over wat er zich elders afspeelt. Zo kan je een transversale visie ontwikkelen, zowel voor je eigen organisatie als erbuiten.” 

Genderbalans 

Topmanager zijn bij de federale overheid is een job waarbij je talenten de doorslag geven, niet je afkomst, gender, religie, ... Gelijke kansen vormen het kernprincipe bij onze selectieprocedures. Binnen de federale overheid ijveren we ook voor een genderbalans in topfuncties, waarbij we streven naar minimaal een derde van het andere geslacht. Sinds 2021 is 34% van de topmanagers vrouw. We ambiëren om deze genderbalans stabiel te houden en moedigen dus iedereen aan om een functie op topniveau te ambiëren. Aan het fysieke gedeelte van Top Skills namen 51 mannen en 32 vrouwen deel.  

Deze genderbalans weerspiegelde zich ook in het panel van topmanagers op Top Skills. De FOD BOSA ondertekende in 2022 immers het Inclusive panels-charter, waarmee het zich engageerde om aandacht te hebben voor de diversiteit van sprekersgezelschappen op de eigen evenementen. Diverse sprekersgezelschappen zorgen voor nieuwe, rijke en complementaire inzichten. Lees hier meer over het Inclusive panels-charter. 

Meer weten 

Deel dit artikel

Meer nieuws