Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Twaalf onboardings voor PersoPoint in 2023

Publication date
01 februari 2023
Poignée de main - handdruk

In de loop van 2023 zullen twaalf nieuwe organisaties het beheer van de dossiers van hun personeelsleden overdragen aan de FOD BOSA.

2023 belooft een beslissend jaar te worden voor DG PersoPoint. Met de laatste onboardings dit jaar zal het PersoPoint-project grotendeels gerealiseerd zijn. Het project had tot doel om het personeels- en weddebeheer binnen de federale overheid te centraliseren. 

Eind 2022 werden bij de BOSA 61.421 dossiers beheerd door de applicatie PersoSelfService - Scope van PersoPoint-Scope, waarvan 33.000 door de nieuwe PersoPay-salarismotor. 

In de loop van het jaar 2023 zullen 12 nieuwe organisaties hun personeelsadministratie overdragen aan de FOD BOSA: 

 • de continu diensten van de FOD Binnenlandse Zaken
 • het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) van de FOD Justitie
 • de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
 • het Federaal Planbureau
 • de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
 • het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
 • de FOD Buitenlandse Zaken
 • de Nationale Bank van België
 • de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA / ex-CBFA)  
 • het Belgian National Orchestra

Sinds 1 januari 2023 verzorgt de FOD BOSA ook het administratief beheer van de personeelsdossiers van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de continudiensten van de FOD Binnenlandse Zaken.

De drie onboardings zijn samen goed voor 4.871 nieuwe dossiers. Om het beheer van de dossiers mogelijk te maken, kwamen 23 dossierbeheerders de PersoPoint-teams versterken. Sommigen onder hen kwamen van de organisaties die hun dossiers overdroegen, anderen werden aangeworven door de FOD BOSA.

Tegen het einde van het jaar zullen ongeveer 55 organisaties (waaronder alle FOD's) zich hebben aangesloten bij de FOD BOSA voor het beheer van de dossiers van hun personeelsleden. 

Deel dit artikel

Meer nieuws