Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vakantiegeld 2023: uitbetaling op 16 mei

Publication date
28 april 2023
Piggy bank and pile of coins

Het vakantiegeld 2023 wordt op dinsdag 16 mei uitbetaald (voor wie door PersoPoint wordt betaald).

De richtlijnen voor de berekening van het vakantiegeld voor statutairen, stagiairs en contractuelen vind je in het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Voor de mandaathouders worden de richtlijnen voor de berekening opgenomen in een omzendbrief die binnenkort in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws

  • Het project nieuw competentiemodel

    Publication date
    26 mei 2023
    Het competentiemodel vormt de basis voor alle jobs binnen de federale overheid. Tijdens selectie- of promotiegesprekken bij de federale overheid komen een deel van de vragen...