Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vakantiegeld 2024

Publication date
08 mei 2024

Het vakantiegeld 2024 wordt op donderdag 16 mei uitbetaald, voor personeelsleden die door PersoPoint, deel van de FOD BOSA, betaald worden.

De richtlijnen voor de berekening van het vakantiegeld voor statutairen, stagiairs en contractuelen vind je in het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Voor het vakantiegeld van de mandaathouders vind je de richtlijnen voor de berekening 2024 in omzendbrief nr. 738, die gepubliceerd werd op 3 mei 2024.

De brochure met de details van de vakantieberekening voor 2024 wordt begin volgende week online geplaatst.

 

Meer info

 

Deel dit artikel

Meer nieuws