Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Veel interesse voor Top Skills-infosessie 

Publication date
10 juli 2024
Panel de managers dont Arlin Bagdat la présidente du SPF Chancellerie du Premier Ministre parlant devant un public qui la regarde

Eind juni vond Top Skills plaats, een infosessie voor iedereen die interesse heeft om (ooit) topmanager te worden bij de federale overheid. Meer dan 100 mensen kwamen er meer te weten over deze bijzondere functie en de weg ernaartoe. Dat gebeurde onder meer dankzij getuigenissen van enkele topmanagers. Ben jij er op de volgende sessie ook bij?

De federale overheid telt heel wat organisaties. Dat betekent dan ook dat er regelmatig vers bloed nodig is, ook voor het topmanagement. Om mensen warm te maken voor deze jobs en hen erover te informeren, organiseert de FOD BOSA al enkele jaren Top Skills, een interactieve infosessie.

De eerste sessie van dit jaar vond plaats op 27 juni. Volgens het vertrouwde recept werd eerst de selectieprocedure voor functies als topmanager toegelicht. Vervolgens namen enkele topmanagers het woord en kreeg het publiek de kans om vragen te stellen. Tot slot was er ook aandacht voor het federale leiderschapsmodel en de federale waarden.

Jezelf in vraag stellen

In de voormiddag gaven topmanagers Arlin Bagdat ( Kanselarij), Michaël Colson (FAVV) en Geneviève Van Der Meeren (FOD Binnenlandse Zaken) tips aan het publiek over hoe je je het best kan voorbereiden op een selectieprocedure. Ze spraken ook over wat het betekent om leiding te geven binnen een directiecomité en hoe ze te werk gaan bij het ontwikkelen van een langetermijnvisie.

Voor Geneviève Van Der Meeren maken durf, zelfkritiek en teamwerk het verschil. “Het aangaan van nieuwe uitdagingen is de rode draad door mijn carrière. Maar om als mandaathouder te slagen, moet je jezelf ook voortdurend in vraag stellen en voeling houden met al je teams.”

Inclusief leiderschap

In de namiddag kwamen Maureen Logghe (FOD Economie), Lars Vandekerckhove (FOD Mobiliteit) en Christof Van den Bergh (FOD Sociale Zekerheid) over hun persoonlijk parcours vertellen en hadden ze het over de work-life-balans en het belang van inclusief leiderschap. Dat soort leiderschap komt in se neer op het stimuleren van de waardering en de uitwisseling van verschillende achtergronden, perspectieven en ideeën die teamleden hebben, een vereiste voor al wie topmanager is bij de federale overheid.

Christof Van den Bergh begrijpt maar al te goed dat elke medewerker zijn waarde heeft. “Eens je aan de slag bent als topmanager, zorg je het best voor een helder kader waarbinnen je de doelstellingen uittekent. Maar geef ook voldoende ruimte aan de mensen binnen je teams om die doelstellingen te bereiken”, benadrukte hij.

Mis de volgende sessie niet

Kon je er helaas niet bij zijn op 27 juni? Neem dan deel aan de volgende Top Skills-sessie op 17 oktober.

Wie er op 27 juni niet bij was, kan ook de volledige infosessie herbekijken op YouTubeHier vind je de presentaties die op die dag getoond werden.

Bereid je voor en solliciteer

Heb je interesse in een job als federaal topmanager, maar wil je jezelf eerst nog verder ontwikkelen? Volg dan zeker één van onze vele opleidingen over leiderschap of andere onderwerpen waaraan je iets hebt in zo’n topfunctie. Bekijk hier ons uitgebreide opleidingsaanbod.

Voel je je wél al klaar om de sprong te wagen, hou dan de vacatures voor topmanager goed in de gaten op www.werkenvoor.be. Je vindt er ook nog eens alle uitleg over de selectieprocedure op een rijtje.

We benadrukken ook graag dat gelijke kansen het kernprincipe vormen bij al onze selectieprocedures, ook die voor topmanagers. We moedigen iedereen aan om te solliciteren, zodat er een diverse instroom aan sollicitanten is, elk met hun eigen persoonlijke en professionele achtergrond. Tot slot streven we eveneens naar een genderbalans in onze topfuncties.

Deel dit artikel

Meer nieuws