Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verhoging kilometervergoeding en driemaandelijkse herziening

Publication date
06 september 2022
verkeersopstopping op een weg op een grijze en mistige dag

Naar aanleiding van de Ministerraad van 15 juli 2022 en die van 2 september 2022 werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met twee afzonderlijke maatregelen: 

  • de verhoging van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor de periode van maart tot juni 2022 in plaats van vanaf 1 juli 2022
  • de driemaandelijkse herziening van de kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2022. 

De eerste maatregel stelt het bedrag van de kilometervergoeding vast op 0,4020 euro voor dienstverplaatsingen tussen 1 maart 2022 en 30 juni 2022. Vanaf 1 juli 2022 is dit bedrag vastgesteld op 0,4170 euro op basis van omzendbrief nr. 705 van 23 juni 2022.  

Met de tweede maatregel komt er een driemaandelijkse aanpassing van de kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2022. De driemaandelijkse aanpassing maakt het mogelijk sneller te reageren op schommelingen van de brandstofprijzen. 

 

Dit KB wijzigt het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.  

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt

  • vakbondsonderhandelingen  
  • advies van de Raad van State  
  • handtekening van de Koning  
  • publicatie Belgisch Staatsblad.

Deel dit artikel

Meer nieuws