Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wijzigingen verlof ouders en mantelzorgers (contractuelen)

Publication date
08 november 2022
Quelqu'un pose une main réconfortante sur l'épaule

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceerde een wet en een koninklijk besluit die de Richtlijn (EU) 2019/1158 rond het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (contractuelen) wijzigen.  

Deze wet en koninklijk besluit

  • brengen wijzigingen aan op het vlak van het ouderschapsverlof en het geboorteverlof
  • voeren een nieuw zorgverlof in binnen het bestaande kader van het verlof wegens dwingende redenen
  • voorzien in een nieuw recht om flexibele werkregelingen aan te vragen voor zorgdoeleinden
  • versterken de bescherming rond een aantal verloven voor ouders en mantelzorgers (bv. ouderschapsverlof, geboorteverlof en het nieuwe zorgverlof, maar ook adoptieverlof en het (omgezet) moederschapsverlof).

Inwerkingtreding

De nieuwe bepalingen treden in werking op 10 november 2022. 

Meer info

Deel dit artikel

Meer nieuws