Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

89 resultaten
Rss
 1. #MeToo op het werk - Hoe ver staan we?

  Publication date
  09 maart 2023
  Op 7 maart organiseerde FOD BOSA, in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, een studievoormiddag rond het thema '#MeToo op het werk - Hoe ver staan we?
 2. In het Staatsblad: aanpassing jaarlijks vakantieverlof

  Publication date
  24 februari 2023
  Het koninklijk besluit van 12 februari tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van...
 3. Ontdek nieuwste aanwinsten van onze bib

  Publication date
  24 februari 2023
  De bibliotheek van de FOD BOSA, gelegen op de tweede verdieping van het WTC III-gebouw, heeft zo'n 13.000 boeken en een honderdtal tijdschriften in de aanbieding, en dat over...
 4. Rouwverlof contractuelen

  Publication date
  06 februari 2023
  De Ministerraad van 3 februari 2023 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat artikel 15bis wijzigt van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven...
 5. Twaalf onboardings voor PersoPoint in 2023

  Publication date
  01 februari 2023
  In de loop van 2023 zullen twaalf nieuwe organisaties het beheer van de dossiers van hun personeelsleden overdragen aan de FOD BOSA.