Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

18 resultaten
 1. Spending Reviews 2022

  Publication date
  22 november 2022
  Met de spending reviews wil men de effectiviteit van uitgavenprogramma’s en het beleid verbeteren, de uitgaven beter afstemmen op prioriteiten van de overheid en het niveau van de...
 2. Ontwerpbegrotingsplan van België 2023

  Publication date
  18 oktober 2022
  In het kader van het Europese semester moet België elk jaar tegen uiterlijk 15 oktober een ontwerpbegrotingsplan indienen voor het komende jaar. Deze verordening voorziet in de...
 3. Opvolging betaaltermijnen federale overheidsfacturen

  Publication date
  20 juli 2022
  Het betaalgedrag van de federale overheidsdiensten wordt systematisch opgevolgd. Om de drie maanden wordt door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) een overzicht gegeven. Onlangs...