Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

10 resultaten
 1. Opvolging betaaltermijnen federale overheidsfacturen

  Publication date
  20 juli 2022
  Het betaalgedrag van de federale overheidsdiensten wordt systematisch opgevolgd. Om de drie maanden wordt door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) een overzicht gegeven. Onlangs...
 2. In gesprek met Ann Goossens en Luc Mabille

  Publication date
  13 mei 2022
  Maak kennis met Ann Goossens, directeur-generaal van het DG Federale Accountant en Procurement, en met Luc Mabille, directeur-generaal van het DG Begroting en Beleidsevaluatie.
 3. Nieuwe infographic met cijfers uit laatste begroting

  Publication date
  12 mei 2022
  Recent vond een nieuwe begrotingscontrole plaats, waarna de begroting is bijgesteld. Naar aanleiding daarvan maakte de FOD BOSA een nieuwe infografiek, een afbeelding die in één...
 4. Stabiliteitsprogramma 2022-2025

  Publication date
  02 mei 2022
  Zoals elk jaar heeft Belgïe zijn stabiliteitsprogramma voorgelegd aan de instanties van de Europese Unie. In dit document stelt ons land zijn begrotingsdoelstellingen voor het...
 5. Eindejaarsraming: tekort van 6% voor begroting in 2021

  Publication date
  10 februari 2022
  Uit een voorlopige raming van de budgettaire toestand van ons land voor het afgelopen begrotingsjaar 2021, opgemaakt door de FOD BOSA, blijkt dat er een tekort is van 6% van het...