Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

12 resultaten
Rss
 1. Seminarie over het federaal integriteitsbeleid

  Publication date
  27 juni 2022
  Op initiatief van de Vice-Eerste minister en de Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter, haar beleidscel en de FOD BOSA werd op 21 juni 2022, een seminarie over het federaal...
 2. Naar een beleid dat meer op feiten gebaseerd is

  Publication date
  15 mei 2022
  Op 9 mei organiseerden de FOD BOSA en het Federaal Planbureau samen een conferentie in het teken van evidence-based policy. Verschillende academische experts en enkele...