Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

168 resultaten
Rss
 1. Staatssecretaris Alexia Bertrand bezoekt de FOD BOSA

  Publication date
  10 februari 2023
  Alexia Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, kwam op 9 februari langs bij de FOD BOSA. Ze bracht er een bezoekje aan de medewerkers van het DG Budget...
 2. Volg online event over feedbackcultuur

  Publication date
  09 februari 2023
  Op 16 maart nemen we een voormiddag lang de tijd om je meer te vertellen over de open feedbackcultuur die we vanuit de FOD BOSA willen invoeren binnen de federale overheid. We doen...
 3. Raming vorderingensaldo 2022

  Publication date
  09 februari 2023
  De FOD BOSA heeft een voorlopige raming gemaakt van de budgettaire toestand van Belgïe voor het afgelopen begrotingsjaar 2022. Hierbij is het belangrijk te benadrukken dat de...
 4. Rouwverlof contractuelen

  Publication date
  06 februari 2023
  De Ministerraad van 3 februari 2023 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat artikel 15bis wijzigt van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven...
 5. Twaalf onboardings voor PersoPoint in 2023

  Publication date
  01 februari 2023
  In de loop van 2023 zullen twaalf nieuwe organisaties het beheer van de dossiers van hun personeelsleden overdragen aan de FOD BOSA.