Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

115 resultaten
 1. Opvolging betaaltermijnen federale overheidsfacturen

  Publication date
  20 juli 2022
  Het betaalgedrag van de federale overheidsdiensten wordt systematisch opgevolgd. Om de drie maanden wordt door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) een overzicht gegeven. Onlangs...
 2. Aanbevelingen bij de recente prijsstijgingen

  Publication date
  07 juli 2022
  In het kader van de overheidsopdrachten werden aanbevelingen opgemaakt na de aanzienlijke tot extreme prijsstijgingen en prijsschommelingen van de laatste weken.
 3. Federaal personeel: risicomonitoring mei 2022 

  Publication date
  04 juli 2022
  De Ministerraad van 1 juli 2022 keurde de omzendbrief nr. 701bis goed die de omzendbrief nr. 701 over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de...