Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

204 resultaten
Rss
 1. Nieuwe prijsindex voor bouwmaterialen

  Publication date
  26 januari 2023
  De prijsindex voor bouwmaterialen, de I-index, wordt geleidelijk afgeschaft. De nieuwe I-2021-index wordt de referentie-index. De stopzetting van de I-index, na de publicatie ervan...
 2. Ambtenarenzaken: harmonisering van het zorgverlof

  Publication date
  11 januari 2023
  De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regeling inzake het zorgverlof van contractuele en...
 3. Nieuwe namen voor PersoPoint-toepassingen 

  Publication date
  06 januari 2023
  Een nieuw jaar, een nieuwe naam! De PersoPoint-toepassingen SCOPE en SAGO, gericht op federale ambtenaren, dragen voortaan respectievelijk de namen PersoSelfService en PersoContact...