Actualiteit

Lead from the Future: het leiderschap van de toekomst samen vorm geven

Een federale overheid die klaar is voor de toekomst vraagt om een aangepast leiderschap. Hoe moet het leiderschap van de toekomst er voor jou uitzien? Waar ligt de focus op? Wie zijn de leiders en wat kenmerkt hen? Waar liggen de grootste uitdagingen? Heb je het gevoel dat het anders moet, of juist niet?

Monitoringcomité: raming van de budgettaire toestand voor 2020-2024

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een raming gemaakt van de budgettaire toestand voor de periode 2020-2024.

Doe mee aan een test en krijg 2 bioscooptickets

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) is zijn websites aan het herorganiseren (fedweb, Selor, OFO, PersoPoint, Public Procurement, DT, …). Het doel is te komen tot een duidelijke en eenvoudige navigatie zodat je gemakkelijk de informatie vindt die je zoekt.

Verslag Monitoringcomité 2019

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een raming gemaakt van de budgettaire toestand voor 2019.

Audit DG Rekrutering en Ontwikkeling: aanbevelingen voor Selor

De Federale Interne Auditdienst (FIA) heeft zijn aanbevelingen naar aanleiding van de audit die tussen januari en mei 2019 bij Selor werd uitgevoerd, aan DG Rekrutering en Ontwikkeling overgemaakt.

Een digitale marktplaats voor het gemeenschappelijk federaal aankoopmodel

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning heeft de volgende stap gezet in de digitalisering van het gemeenschappelijke federaal aankoopmodel.

Stabiliteitsprogramma 2019-2022

België moet elk jaar in april zijn stabiliteitsprogramma voorleggen aan de instanties van de Europese Unie. In dit document stelt ons land zijn begrotingsdoelstellingen voor het lopende jaar en de drie volgende jaren voor.