Actualiteit

Ben Smeets is de nieuwe voorzitter a.i. van FOD BOSA

Ben Smeets werd op 4 december 2019 benoemd als voorzitter a.i. van de FOD Beleid en Ondersteuning. Hij volgt Alfons Boon op die op pensioen ging.

Omzendbrief betreffende de afsluiting van de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen 2019

Informatie met betrekking tot de afsluiting van de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen van de diensten van de federale Staat voor het begrotingsjaar 2019.

Federaal personeel: risicomonitoring mei 2019

De Ministerraad van 18 oktober 2019 heeft kennis genomen van het verslag van oktober 2019 met de resultaten van de risicomonitoring (het risico op overschrijding van de personeelskredieten) op basis van de gegevens van mei 2019.

Ontwerpbegrotingsplan van België voor 2020

In het kader van het Europese semester moet België elk jaar tegen uiterlijk 15 oktober een ontwerpbegrotingsplan indienen voor het komende jaar overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EU) 473/2013.

Lead from the Future: het leiderschap van de toekomst samen vorm geven

Een federale overheid die klaar is voor de toekomst vraagt om een aangepast leiderschap. Hoe moet het leiderschap van de toekomst er voor jou uitzien? Waar ligt de focus op? Wie zijn de leiders en wat kenmerkt hen? Waar liggen de grootste uitdagingen? Heb je het gevoel dat het anders moet, of juist niet?

Monitoringcomité: raming van de budgettaire toestand voor 2020-2024

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een raming gemaakt van de budgettaire toestand voor de periode 2020-2024.

Doe mee aan een test en krijg 2 bioscooptickets

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) is zijn websites aan het herorganiseren (fedweb, Selor, OFO, PersoPoint, Public Procurement, DT, …). Het doel is te komen tot een duidelijke en eenvoudige navigatie zodat je gemakkelijk de informatie vindt die je zoekt.