Actualiteit

Stabiliteitsprogramma 2019-2022

België moet elk jaar in april zijn stabiliteitsprogramma voorleggen aan de instanties van de Europese Unie. In dit document stelt ons land zijn begrotingsdoelstellingen voor het lopende jaar en de drie volgende jaren voor.

De FOD Beleid en Ondersteuning roept federale vernieuwers en veranderaars bij elkaar in een nieuwe Community of practice: de COP Agile

Eind 2018 vond de laatste bijeenkomst plaats van de Community of practice New ways of working. Met zo’n 150 leden werd gedurende 3 jaar het thema Nwow vanuit diverse invalshoeken verkend. Ondertussen zijn de uitdagingen geëvolueerd, verbreed, verschoven. Na new ways of working liggen er nieuwe vraagstukken klaar… De ambitie van de nieuwe COP ? Samen oplossingen vinden voor de nieuwe uitdagingen.

Open data: neem deel aan de enquête!

De Open Data Taskforce van de DG Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) zou graag uw mening en ervaring kennen in verband met de Open data.

Stabiliteitsprogramma 2018-2021

België moet elk jaar in april zijn stabiliteitsprogramma voorleggen aan de instanties van de Europese Unie. In dit document stelt ons land zijn begrotingsdoelstellingen voor het lopende jaar en de drie volgende jaren voor.

Keeping the Public Sector Relevant in a Digital World

Op woensdag 2 mei 2018 organiseert de FOD Beleid en Ondersteuning in samenwerking met het Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) een workshop voor de strategische leidinggevenden van de overheidssector over het thema 'Keeping the Public Sector Relevant in a Digital World'.