Actualiteit

 • Afbeelding_winnaar_diversity_award_2021

  De FOD BOSA wint de eerste prijs van de Diversity & Inclusion Awards 2021!

  De FOD BOSA wint de eerste prijs van de Diversity & Inclusion Awards 2021 met het project ‘Digital Inclusion by design’.

 • Runner stretching at start track

  Een dosis diplomatieke rebellie onder ambtenaren doet overheid goed

  Ambtenaren kunnen een cruciale rol spelen met het oog op innovatie. De kracht van intern ondernemerschap of intrapreneurschap valt immers niet te onderschatten. Maar hoe zet je nu je organisatie van onderuit in beweging? Met de nodige diplomatieke rebellie, zo blijkt. Tijdens een recente inspiratiesessie ging Network Innovation dieper in op dit thema en kwamen interessante invalshoeken naar boven.

 • Photo de la délégation du SPF BOSA à Paris dans le cadre du European Leadership Exchange Programme - Foto delegatie FOD BOSA in Parijs in het kader van de 'European Leadership Exchange Programme'

  ‘European Leadership Exchange Programme’: de FOD BOSA neemt deel aan Frans-Belgische uitwisseling

  Verschillende collega's van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) namen deel aan een uitwisseling van Frans-Belgische ambtenaren in het kader van het ‘European Leadership Exchange Programme’. Voor dit eerste project dat door onze twee administraties werd georganiseerd, was het thema: ‘Hoe kunnen overheidsadministraties aantrekkelijke werkgevers worden en hun talenten behouden?’

 • Illustration d'un écran d'ordinateur entouré de différentes icônes qui représentent des envois d'e-mails en grande quantité - Afbeelding van een computerscherm omringd door verschillende pictogrammen die grootschalig e-mailen voorstellen

  Wijzigingen FOD BOSA-nieuwsbrieven vanaf 2022!

  Er zijn wijzigingen op til rond de nieuwsbrieven die de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) verstuurt. De FOD BOSA wil immers alle federale ambtenaren en contacten een duidelijk overzicht bieden van alle activiteiten.

 • Illustration d'un homme à flan de montagne qui tend les bras, poings fermés, en direction du soleil - Illustratie van een man op een berg met zijn armen uitgestrekt in de richting van de zon en zijn vuisten gesloten

  Nido haalt Europese award binnen!

  Nido, het innovatielab voor de federale overheid, behaalde op maandag 29 november de 2e prijs in de categorie Innovative Public Administration van de European Public Sector Award.

 • plan rapproché d'une poignée de mains entre 2 personnes - close-up van een handdruk tussen 2 mensen

  Datastandaarden, niet enkel voor techneuten

  De federale overheid werkt, samen met de gewesten en gemeenschappen, volop aan datastandaarden om de uitwisseling van gegevens vlot en veilig te laten verlopen.

 • Femme dans un espace technique it qui tient un cable entre son pouce et son index - Vrouw in een technische ruimte houdt een kabel tussen haar duim en wijsvinger

  BOSA steunt 'Women in Digital'

  De FOD BOSA staat volledig achter de doelstellingen van het interfederaal en intersectoraal plan in het kader van 'Women in Digital'.