Actualiteit

 • Piles de pièces de monnaie de plus en plus hautes à côté d'une tirelire

  Monitoringcomité: actualisatie budgettaire toestand 2021-2026 (juli 2021)

  Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een raming gemaakt van de budgettaire toestand voor de periode 2021-2026. De analyse staat beschreven in een rapport dat zopas is gepubliceerd.

 • Cinq personnes assises sur un banc qui regardent chacune un téléphone portable ou un ordinateur portable

  Vijf tips om van je online events een succes te maken

  Sinds de coronacrisis uitbrak, speelden onze levens zich nog meer online af. Ook evenementen - groot of klein - verlopen nu vaker dan ooit via digitale weg. Tijdens een webinar opgezet door COMMnet, het netwerk van federale communicatoren, kwamen enkele succesvolle cases aan bod en viel de blik op de toekomst. We bundelden de interessantste vaststellingen in vijf handige tips.

 • Drie nieuwe mandaathouders bij BOSA op 1 juni 2021

  Drie directeurs-generaal nemen op 1 juni 2021 een mandaatfunctie bij de FOD BOSA op.

 • De FOD BOSA neemt deel aan de regenboogvlagactie 

  Op 17 mei is het de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie. De FOD BOSA ondersteunt de acties die ondernomen worden om discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie te bestrijden en om seksuele en genderdiversiteit te vieren.  

 • Deux personnes calculent et utilisent des graphiques - twee personen rekenen en maken gebruik van grafieken

  Stabiliteitsprogramma 2021-2024

  Zoals elk jaar heeft Belgïe zijn stabiliteitsprogramma voorgelegd aan de instanties van de Europese Unie.

 • Verschillende mensen leggen stukjes van een puzzel in elkaar

  Bestuursovereenkomst 2021-2023 FOD BOSA 

  De bestuursovereenkomst 2021-2023 en het bestuursplan 2021 van de FOD Beleid en Ondersteuning zijn ondertekend door Minister Petra De Sutter en Staatssecretarissen Eva De Bleeker en Mathieu Michel.

 • Flux de données

  Nieuw kadaster voor persoonsgegevens bij federale overheid

  De federale overheid is in het bezit van persoonlijke data van burgers, vanuit haar rol als dienstverlener. Deze worden bijgehouden in authentieke bronnen. Voor het grote publiek is het niet altijd duidelijk om welke persoonsgegevens het gaat, waarvoor ze worden opgeslagen en wie ze beheert. Om daar klaarheid in te scheppen, maakt FOD BOSA werk van een centraal gegevenskadaster.