142.733 kandidaten solliciteerden bij Selor in 2016

Selor, het selectiebureau van de overheid dat op 1 maart 2017 van de FOD Beleid en Ondersteuning deel werd, heeft vorig jaar 6.018 vacatures uitgeschreven.

Daarvan waren er 5.065 of 84 procent bestemd voor de federale overheid, de andere jobs zaten bij overheidsdiensten op andere niveaus. Het totale aantal sollicitanten bedroeg 142.773.

Verdubbeling van het aantal vacatures t.o.v. 2015

In 2016 steeg het aantal vacatures tot 6.018, een stijging van 103% in vergelijking met 2015. Deze sterke stijging was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de heropleving van de rekruteringen bij de federale overheid, het aantal vacatures steeg hier met 99% tot 5.065, na de wervingsstop van 2015 waardoor de cijfers toen enorm daalden (2.541 vacatures in 2015).

142.773 kandidaten solliciteerden via Selor in 2016

Het globaal cijfer van kandidaten steeg ten opzichte van 2015 met 77% tot 142.773 kandidaten in 2016 voor alle vacatures. In totaal screende Selor 104.853 kandidaten, een stijging van 55% t.o.v. 2015. Dit betekent dat Selor hun competenties screende in het kader van alle verschillende opdrachten waarvoor het verantwoordelijk is: selecties voor statutair of contractuele jobs, selecties van de interne markt, bevorderingsselecties (interne promotie), testen georganiseerd voor de veiligheids- en bewakingssector en taaltesten. Deze cijfers bevestigen de aantrekkelijkheid van de federale overheid als werkgever, en de belangrijke rol van Selor als selectiebureau.

Meer info in het verslag 2016 van Selor