Aantal Local Registration Authority Offices en uitgereikte digitale sleutels boomt in 2021

Vue rapprochée sur les mains de 3 personnes qui utilisent chacune un smartphone - Close-up van de handen van 3 mensen die elk een smartphone gebruiken
De afgelopen jaren kende het aantal Local Registration Authority Offices en de door hen afgegeven digitale sleutels een spectaculaire groei.

Het belang van een makkelijke en veilige toegang tot online overheidsdiensten is cruciaal voor het vertrouwen in de online dienstverlening van de overheid. Snel connecteren met je eID of itsme-applicatie is voor velen een evidentie geworden.

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) is de driver achter deze digitale transformatie, maar laat ook niemand achter. Daarom bestaan er voor burgers die geen digitale sleutels zoals eID of itsme kunnen gebruiken, de Local Registration Authority Offices.

LRA-tool: gratis, snel en makkelijk implementeerbaar

Local Registration Authority Offices, dat zijn steden of gemeenten die de LRA-tool van de FOD BOSA gebruiken. Deze gratis online tool laat hen toe om zeer makkelijk een digitale sleutel uit te reiken aan burgers, of bijvoorbeeld aan buitenlandse grensarbeiders of (niet-) ingezeten buitenlanders die geen verblijfskaart met certificaten hebben. Met de uitgereikte digitale sleutel hebben zij vervolgens in alle veiligheid toegang tot de online diensten van de overheid. De implementatie van deze tool vereist geen enkele investering of technologische aanpassing aan bestaande systemen.

De afgelopen jaren kende het aantal LRA Offices een spectaculaire groei. In 2019 waren er 147 kantoren die samen 20.160 digitale sleutels uitreikten. In augustus 2021 telden we reeds 204 kantoren, samen goed voor 42.141 uitgereikte digitale sleutels.

Performante dienstverlening naar alle burgers

Het fungeren als LRA Office kan een inclusieve hoeksteen zijn voor steden en gemeenten die steeds meer dienstverlening online aanbieden. Op deze manier hebben werkelijk alle burgers, ook zij die niet over eID of itsme beschikken, toegang tot deze online diensten.

Wil je als stad of gemeente zelf aan de slag met onze LRA-tool? Lees de aanvraagprocedure, en neem bij vragen contact op met onze Service Desk via servicedesk.dto@bosa.fgov.be.