Bestuursovereenkomst 2021-2023 FOD BOSA 

Verschillende mensen leggen stukjes van een puzzel in elkaar
De bestuursovereenkomst 2021-2023 en het bestuursplan 2021 van de FOD Beleid en Ondersteuning zijn ondertekend door Minister Petra De Sutter en Staatssecretarissen Eva De Bleeker en Mathieu Michel.

De bestuursovereenkomst 2021-2023 en het bestuursplan 2021 zijn ondertekend door Minister Petra De Sutter en Staatssecretarissen Eva De Bleeker en Mathieu Michel. 

Het document bevat de strategische planning van de FOD Beleid en Ondersteuning voor een periode van 3 jaar en de vertaling van die strategie in operationele doelstellingen voor 2021.  

Het bevat de afspraken en doelstellingen over hoe de FOD Beleid en Ondersteuning de komende jaren meerwaarde zal realiseren voor de regering, klanten en partners

8 strategische doelstellingen helpen onze FOD groeien als expertisecentrum dat samen met zijn klanten, opdrachtgevers en partners beleid en ondersteuning ontwikkelt en deskundig advies, dienstverlening en oplossingen biedt op een efficiënte, innovatieve en klantgerichte manier. 

  • Een betrouwbare partner zijn voor onze klanten  
  • Continu raadplegen van onze stakeholders  
  • Een expert zijn in al onze activiteiten   
  • Innoveren staat centraal  
  • Ontwikkelen van een coherent bestuur  
  • Garanderen van het performant beheer van de menselijke en financiële middelen  
  • Continu verbeteren van de werking 
  • Reglementeringen die worden nageleefd en evolueren met hun omgeving.

Meer info

In het bestuursovereenkomst 2021-2023 van de  FOD Beleid en Ondersteuning