BOSA steunt 'Women in Digital'

Femme dans un espace technique it qui tient un cable entre son pouce et son index - Vrouw in een technische ruimte houdt een kabel tussen haar duim en wijsvinger
De FOD BOSA staat volledig achter de doelstellingen van het interfederaal en intersectoraal plan in het kader van 'Women in Digital'.

Op 9 april 2019 ondertekende België de verklaring ‘Commitment on women in Digital' om aan te geven dat het zich wil inzetten voor de bevordering van vrouwen in de sectoren STEM (combinatie van exacte wetenschappen en technologie) en ICT.

De doelstellingen van deze verklaring zijn:

 1. goedkeuren van een sectoroverschrijdende en gerichte nationale strategie voor meisjes en vrouwen
 2. de media aanmoedigen passende maatregelen te nemen om bij het publiek een positief beeld van vrouwen in ICT te creëren
 3. instellen van een jaarlijkse Dag Women in Digital (ICT/STEM) op de vierde donderdag van april
 4. een niet-discriminerende werkcultuur aanmoedigen en bevorderen
 5. zoveel mogelijk een beter evenwicht bevorderen in de samenstelling van mannen en vrouwen in nationale en Europese organen, besturen en ondernemingen die zich bezighouden met digitale aangelegenheden
 6. voortdurende verbetering van de monitoringmechanismen en -indicatoren rond de ontwikkeling van de betrokkenheid van vrouwen bij de digitale economie en de digitale samenleving.

Na de ondertekening van deze verklaring ontwikkelde België het federale en sectoroverschrijdende plan ‘Women in Digital’ 2021-2026, dat in maart 2021 door de Ministerraad is goedgekeurd en rond de volgende strategische doelstellingen werd opgebouwd:

 • ervoor zorgen dat meer vrouwen afstuderen in de digitale sector (STEM/ICT)
 • bevordering van de integratie van vrouwen in de digitale arbeidswereld en/of de digitale sector
 • bevordering van het behoud van vrouwen in de digitale sector
 • zorgen voor een betere beeldvorming
 • wegwerken van de genderkloof in specifieke doelgroepen.

Om te helpen in het ontstaan van nieuwe beeldvorming van vrouwelijke rolmodellen, maakte de FOD Economie 5 videoclips met getuigenissen. Hiermee willen ze jonge meisjes en vrouwen inspireren voor een loopbaan in de digitale technologie en hen bewust maken van het feit dat talent geen geslacht kent.

De FOD BOSA staat volledig achter de doelstellingen van het interfederaal en intersectoraal plan en achter het initiatief van de FOD Economie.

Laat je inspireren door de getuigenissen van 5 vrouwen uit de digitale wereld! Bekijk de ‘Women in Digital 2021’-getuigenissen