Centraal gecoördineerde federale aankopen

Na de beslissing van de federale regering tot de redesign werden verschillende verbeteringstrajecten opgestart. Het coördineren van federale aankopen op één centrale plaats is één ervan.

Concreet wordt er een dienstencentrum voor openbare aanbestedingen (P-Cloud) opgericht. Doel: het professionaliseren van de federale gemeenschappelijke aankopen door samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten te stimuleren. De DG Federale Accountant en Procurement van de FOD Beleid en Ondersteuning is verantwoordelijk voor het oprichten van dit traject, samen met de klantenorganisaties.

Meer info