Coronavirus: annulatie selectie- en taaltesten, opleidingen en studiedagen georganiseerd door FOD BOSA

Deux personnes assises qui respectent les mesures d'hygiène et de distanciation sociale - twee zittende personen die de maatregelen op het vlak van hygiëne en 'social distancing' respecteren
Naar aanleiding van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft afgekondigd om de verspreiding van het virus te beperken af te remmen, heeft de FOD BOSA besloten om volgende activiteiten te annuleren en/of uit te stellen:
  • alle selectie- en taaltesten (pc-proeven, schriftelijke proeven, interviews) die tot en met 3 mei 2020 zijn ingepland. De kandidaten die reeds ingeschreven zijn voor een testevent dat wordt georganiseerd tot en met 3 mei in de lokalen van Selor, worden uitgeschreven en krijgen hiervan een persoonlijk bericht.
  • alle OFO-opleidingen en eveementen tot en met 3 mei. De bibliotheek van de FOD BOSA blijft ook tot die datum gesloten.