Datastandaarden, niet enkel voor techneuten

plan rapproché d'une poignée de mains entre 2 personnes - close-up van een handdruk tussen 2 mensen
De federale overheid werkt, samen met de gewesten en gemeenschappen, volop aan datastandaarden om de uitwisseling van gegevens vlot en veilig te laten verlopen.

Om gegevens uit te wisselen moeten ICT-systemen dezelfde standaarden hebben. Ze moeten met andere woorden met elkaar kunnen spreken. In datastandaarden worden specifieke afspraken gemaakt over het uitwisselen van gegevens. De federale overheid werkt, samen met de gewesten en gemeenschappen, volop aan deze datastandaarden om de uitwisseling van gegevens vlot en veilig te laten verlopen.

De FOD BOSA speelt hierbij een actieve rol, en organiseert regelmatig thematische werkgroepen met deskundigen en technische experten. Om zoveel mogelijk input te verzamelen van andere overheidsdiensten, en het hergebruik van deze standaarden aan te moedigen, worden de werkdocumenten en standaarden gepubliceerd op een publiek toegankelijk platform (https://github.com/belgif/thematic) als onderdeel van het Belgian Interoperability Framework (BelGIF). 

Meer info? 

Is jouw organisatie op zoek naar een bepaalde standaard, of wens je zelf - als business analist, deskundige op het terrein, … - mee te werken aan nieuwe thema’s? 

Neem vrijblijvend contact met ons op via belgif@bosa.fgov.be.