De FOD BOSA wint de eerste prijs van de Diversity & Inclusion Awards 2021!

Afbeelding_winnaar_diversity_award_2021
De FOD BOSA wint de eerste prijs van de Diversity & Inclusion Awards 2021 met het project ‘Digital Inclusion by design’.

De Diversity & Inclusion Awards belonen jaarlijks de beste projecten rond diversiteit of inclusie van federale overheidsdiensten of overheidsbedrijven.

Dit jaar werden 18 projecten ingediend door het FAVV, de FOD BOSA, Bpost, de FOD Economie, Felink, de FOD Financiën, RVA, de Regie der Gebouwen en de NMBS. De prijsuitkering vond plaats op 3 december, de 9de Federale Dag van de Diversiteit. 

4 projecten vielen in de prijzen en de FOD BOSA kaapte de eerste prijs weg met het project “Digital Inclusion by design”. 

Lucie Barthlen, business designer bij de FOD BOSA:

“We zijn zeer vereerd deze prijs in ontvangst te mogen nemen. Het toont aan dat de meerwaarde van dit project erkend wordt door onze stakeholders. Wij zijn uitgegaan van de vaststelling dat digitale inclusie stroomopwaarts moet worden bekeken, vanaf het ontwerp van digitale diensten die voor burgers zijn bestemd.

Daarom hebben wij een eerste expertisecentrum voor "Inclusive Design" opgericht, zodat onze federale partners de uitdagingen van digitale inclusie gemakkelijk kunnen vatten, en over de knowhow beschikken om meer klantgerichte diensten te ontwikkelen.

We reiken federale overheidsinstellingen alle kennis en tools aan om zelf aan de slag te gaan met het inclusief designconcept, het te integreren in hun interne methodologieën en ontwerpprocessen. Het doel? Op termijn “inclusive by design” worden, en zo gebruiksvriendelijke, inclusieve toepassingen aan de burgers en bedrijven aanbieden.“ 

Jack Hamande, directeur-generaal Digitale Transformatie bij de FOD BOSA: 

“Onze dienstverlening moet naast “digital native” en veilig, vooral inclusief zijn. Veel burgers hebben nog steeds moeilijkheden met (de toegang tot) digitale tools. Daarom zetten we als FOD BOSA sterk in om deze doelgroepen te helpen. Dit begint bij het ontwerpen van klantgerichte, gebruiksvriendelijke en inclusieve toepassingen, waar het project “Digital Inclusion by Design” van onschatbare waarde is.” 

 

Digitale inclusie wordt de komende jaren één van de focuspunten van het digitale beleid van de FOD BOSA. We willen niet enkel zelf “inclusive by design” worden, maar ook andere overheidsdiensten overtuigen om deze weg te bewandelen.

Op de website digitalopen.belgium.be vind je alle middelen om in jouw projecten de burger centraal te stellen. Hier verzamelen en delen we inspiratie, tools, diensten en activiteiten voor en door medewerkers van de overheid.  

Deze andere projecten werden bekroond met een award

 • Prijs voor originaliteit: de campagne ‘Wat is mijn ding?’ van de NMBS
  Met de diversiteitscampagne ‘Employer Branding’ profileert de NMBS zich als een werkgever die diversiteit en inclusie hoog in het vaandel draagt, door de sociale diversiteit binnen haar personeel te weerspiegelen. 
   
 • Prijs voor de best practice: ‘4 steps to stop domestic violence’ van de RVA
  Dit project is gericht op de bestrijding van huiselijk geweld door middel van opleidings- en bewustmakingsmodules die zijn toegesneden op degenen die betrokken zijn bij de bestrijding van partnergeweld. De RVA werkt ook aan een primaire preventiecampagne voor al zijn personeel. 
   
 • Speciale publieksprijs: Inclusief leidinggeven: bewust worden van onbewuste vooroordelen van de FOD Financiën 
  Met dit project wil de FOD Financiën zijn topmanagement een virtuele opleiding aanbieden over het bestaan van onbewuste vooroordelen. Dit zal de diversiteit van mensen en ideeën helpen bevorderen en een omgeving creëren waarin iedereen het gevoel heeft erbij te horen en echt ‘zichzelf’ kan zijn, zodat een meer inclusieve werkomgeving ontstaat. 

Proficiat aan alle winnaars en aan alle deelnemende organisaties die een project indienden! 

Meer info