Definitief ontwerpbegrotingsplan van Belgïe - 2021

Deux personnes calculent et utilisent des graphiques - twee personen rekenen en maken gebruik van grafieken
In navolging van het voorlopige ontwerpbegrotingsplan (bij ongewijzigd beleid), die ingediend werd op 15 oktober 2020, werd er op 30 oktober 2020 een definitief ontwerpbegrotingsplan ingediend bij de Europese Commissie.