Een digitale marktplaats voor het gemeenschappelijk federaal aankoopmodel

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning heeft de volgende stap gezet in de digitalisering van het gemeenschappelijke federaal aankoopmodel.

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning heeft de volgende stap gezet in de digitalisering van het gemeenschappelijke federaal aankoopmodel. Het SAP Ariba Platform zal het gemeenschappelijke aankoopproces van de federale overheidsdiensten vlotter, gemakkelijker, doeltreffender én kostenefficiënter verlopen.

FOD Beleid en Ondersteuning heeft het platform 'beCEPS' (Belgian Common Electronic Procurement Square) genoemd.

Meer info