Een visie op het leiderschap van morgen

leadership
Wat is leiderschap? Hoe kan je een goede leider zijn? Waarom hebben we goede leiders nodig? Wat is het leiderschap van morgen? … Dit zijn enkele van de vragen die een werkgroep van vertegenwoordigers uit verschillende federale organisaties zich stelde om een toekomstvisie op leiderschap te ontwikkelen. Ze kozen daarbij resoluut voor een co-creatieve aanpak. Ze gingen praten met heel wat leiders uit zowel de private als de publieke sector en gingen op zoek naar best practices in binnen- en buitenland.

Het resultaat is een nieuwe visie op leiderschap voor de federale overheid, gegroepeerd in acht thema's: acht ankerpunten die het begrip ‘leiderschap’ tastbaar maken en die kunnen dienen als toetsstenen voor je eigen leiderschap en het leiderschap in jouw organisatie.

Deze visie biedt een kader dat kan worden aangepast aan de specifieke context van elke organisatie en dient als input om de bestaande federale hr-processen en -instrumenten aan te passen en bij te sturen. Leiderschap is een belangrijk element op het vlak van hr en is dan ook één van de vier prioritaire thema’s die de stafdirecteurs P&O naar voor schuiven in hun hr-visie voor de federale overheid.

Leiderschap gaat niet alleen over teamleiders en managers. Ook als projectleider, opleider, coach ... heb je leidinggevende vaardigheden nodig. Ieder van jullie moet misschien op een bepaald moment leiderschap tonen.

Raadpleeg dit document, lees de getuigenissen en laat je inspireren!

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar lead@bosa.fgov.be.