‘European Leadership Exchange Programme’: de FOD BOSA neemt deel aan Frans-Belgische uitwisseling

Photo de la délégation du SPF BOSA à Paris dans le cadre du European Leadership Exchange Programme - Foto delegatie FOD BOSA in Parijs in het kader van de 'European Leadership Exchange Programme'
Verschillende collega's van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) namen deel aan een uitwisseling van Frans-Belgische ambtenaren in het kader van het ‘European Leadership Exchange Programme’. Voor dit eerste project dat door onze twee administraties werd georganiseerd, was het thema: ‘Hoe kunnen overheidsadministraties aantrekkelijke werkgevers worden en hun talenten behouden?’

Onderhoud met Franse minister

Voor onze collega's van de FOD BOSA was het bezoek aan Parijs rijk aan uitwisselingen en opgedane ervaringen: in het bijzonder werd de hervorming van het Franse hogere ambtenarenapparaat besproken, maar ook de manier waarop het ambtenarenapparaat zichzelf aantrekkelijker kan maken door een nieuw werkgeversmerk te creëren, loopbaanondersteuning en talentontwikkeling, de ontvangst van nieuwe werknemers en samenwerking met de OESO. Dit zijn allemaal zeer uiteenlopende onderwerpen waarover onze collega's hebben kunnen discussiëren met vele gesprekspartners, waaronder Amélie de Montchalin, minister van Transformatie en Ambtenarenzaken.

Delen van hr-expertise

Angélique Peyrot en Anis Malouche, Franse ambtenaren van de Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) in Parijs (de tegenhanger van de FOD BOSA binnen de Franse overheid) kwamen vervolgens naar Brussel om te praten over onderwerpen als werving en selectie, diversiteit en inclusie, de aantrekkelijkheid van de federale overheid als werkgever en talentmanagement.

Onze collega’s kregen op die manier een overzicht van hun deskundigheid op hr-gebied.

Basis voor toekomstige samenwerking

Door deze uitwisseling konden onze Franse collega's goede praktijken uitwisselen op het gebied van de aantrekkelijkheid van de overheidsdienst en het behoud van talent, samenwerkingsmogelijkheden vinden en de basis leggen voor toekomstige samenwerking met Frankrijk en zeker met andere landen die deelnemen aan het ‘European Leadership Exchange Programme’.

Ontdek enkele foto’s van de uitwisselingen in Parijs en in Brussel, of bekijk hieronder een kort sfeerverslag van het bezoek van de Franse delegatie aan de FOD BOSA.