FOD Beleid en Ondersteuning gaat voor NWOW

De FOD Beleid en Ondersteuning bundelt de krachten van drie overheidsdiensten in een nieuwe organisatiestructuur. Maar de FOD streeft ook naar een nieuwe cultuur van werken voor zijn medewerkers, gebaseerd op NWOW (New Ways of Working).

NWOW gaat niet alleen om het werken op een flexibele werkplek of het gebruiken van moderne technologie. Naast IT en facility, vormen ook cultuurverandering en HR belangrijke onderdelen. Waarden als vertrouwen en autonomie zullen centraal staan: medewerkers kunnen in de nieuwe FOD plaats- en tijdsonafhankelijk werken, mits goede afspraken over de objectieven die ze moeten halen. De FOD Beleid en Ondersteuning wil verder zijn processen digitaliseren om papierverbruik te verminderen, tools introduceren die virtuele samenwerking mogelijk maken,… De doelstellingen van dit alles zijn tevreden medewerkers én een efficiëntere en betere dienstverlening aan klanten.

De komende maanden organiseert de FOD een hele reeks acties om zijn medewerkers op het NWOW-pad te begeleiden (vb 'clean up' days). Wordt dus vervolgd…