FOD BOSA ondertekent Digital Inclusion Charter

Tous les signataires de la charte réunis sur une scène, avec un écran projetant leurs signatures en arrière plan
De digitalisering gaat aan sneltempo voort, maar helaas kan niet iedereen in onze samenleving volgen. Daarom ondertekende de FOD BOSA recent het Digital Inclusion Charter, waarmee we ons engageren om digitale uitsluiting - zowel intern als extern - verder tegen te gaan. 

Digitale ongelijkheid vergroot de sociale achterstelling, zo toont een rapport van de Koning Boudewijnstichting aan. Liefst 40% van alle Belgen hebben niet de vaardigheden of middelen om digitaal aan de slag te gaan. Om dat probleem aan te pakken, ondertekende de FOD BOSA, namens voorzitter Nico Waeyaert, samen met een dertigtal bedrijven, overheidsinstanties en sociale organisaties recent het Digital Inclusion Charter.  

Het charter kwam tot stand op voortouw van DigitAll, een bonte coalitie van maatschappelijke actoren waartoe ook de FOD BOSA behoort. Met Proximus en BNP Paribas Fortis als leidende krachten heeft DigitAll als doel de digitale kloof te dichten, waarbij het charter een middel is om daartoe te komen. Iedere ondertekenaar verbindt zich dan ook aan negen concrete engagementen, waaronder het delen van best practices, het vergroten van het vertrouwen in digitale tools en het bevorderen van digitale inclusie bij de eigen stakeholders. 

Permanente focus  

Voor de FOD BOSA is dit charter zeker niet het eerste initiatief waarmee we inzetten op digitale inclusie. Meer zelfs, binnen de federale overheid nemen we op dat vlak een voortrekkersrol op. Zo zorgt onze FOD voor meer bewustwording en ondersteuning rond het thema via tools en cases uit de praktijk. Verder organiseren we met ons opleidingsinstituut heel wat ICT-opleidingen voor ambtenaren en besteden we via het Digital Belgium Skills Fund jaarlijks 6 miljoen euro aan projecten die de digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare jongeren versterken.