Gecentraliseerde overheidsopdrachten en federaal aankoopbeleid: infosessie op 13 maart 2018

In 2015 heeft de regering een akkoord ondertekend om de efficiëntie van de overheidsdiensten te verhogen en de dienstverlening aan de burgers en bedrijven te verbeteren, via de integratie en verbetering van de gemeenschappelijke processen. In het kader van dat akkoord werd een traject uitgewerkt om de federale aankopen centraal te beheren. Het resultaat van dat traject staat in het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid.

Doelstellingen van dit koninklijk besluit

  • De federale gemeenschappelijke aankoopvormen van overheidsopdrachten voor diensten en leveringen efficiënter maken.
  • Een efficiënt samenwerkingsmodel tussen de bestaande overheidsdiensten op basis van een consensusmodel implementeren.
  • De participatiegraad van de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) bij overheidsopdrachten vergroten.
  • Het duurzame karakter van overheidsopdrachten bevorderen.

Kom naar de infosessie op 13 maart 2018

Op 13 maart 2018 organiseert de FOD Beleid en Ondersteuning een infosessie om het nieuwe koninklijk besluit toe te lichten.

Wat zijn de doelstellingen van het nieuwe KB? Wat is de nieuwe werkwijze? Heeft het een impact voor jou? Dat kom je allemaal te weten tijdens de infosessie van 13 maart 2018.

Iedereen die een rol speelt in het proces van de overheidsopdrachten is betrokken partij. Schrijf je in vóór 3 maart 2018. Wacht niet te lang, de plaatsen zijn beperkt.

Praktische info

  • Dinsdag 13 maart 2018 van 09:00 tot 12:00 uur
  • Résidence Palace, Wetstraat 155 - 1040 Brussel

Deze infosessie wordt volledig in het Nederlands gegeven. In de namiddag vindt er een sessie in het Frans plaats. Het volledige programma vind je op de website van het OFO.

Contact